Zamiatarka marki JOHNSTON CX201

Zamiatarka chodnikowo-uliczna marki JOHNSTON CX201 2014 r.

Więcej szczegółów

Używane
 
Więcej informacji

Dane techniczne

Rodzaj maszyny: zamiatarka chodnikowo-uliczna
Marka maszyny: JOHNSTON
Oznaczenie: CX201
Stan: Używany
Numer fabryczny:
Rok prod.: 2014 r.
Wskazania licznika (mth): +/- 12120 mth
Masa Całkowita Maszyny (kg): 4500 kg
Dopuszczalna Masa Całkowita (kg): 5250 kg
Rodzaj silnika: spalinowy wysokoprężny marki VM Motori R754EU5, 05D/9 spełniający normę Euro 5
Silnik - Common Rail o pojemności 2970cm3 4 cylindry turbodoładowany z intercoolerem
Moc (kW)/(KM) : 62 kW / 84 KM
Napęd maszyny: hydrostatyczny
Szerokość zamiatania (m): 2,30 m

__

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY MASZYNY:

• Zamiatarka spełnia normy pyłowe PM10
• Maszyna posiada dwie niezależne szczotki obrotowe do zamiatania
• Całkowita pojemność wody w zamiatarce około +/- 152 litrów
• Zbiornik na nieczystości około +/- 1,8m3
• Prędkość maksymalna maszyny 50km/h
• Wydajność maszyny około +/- 36800m kw/h

__

WYPOSAŻENIE:

• Kabina operatora typu zamkniętego
• Kabina dwuosobowa
• Przeszklona podłoga kabiny z widokiem na szczotki
• Klimatyzacja manualna
• Ogrzewanie
• Regulowana kierownica
• Pneumatycznie regulowany fotel kierowcy
• Gniazdo-zapalniczka 12V
• Komputer pokładowy
• Złącze diagnostyczne OBD
• Radio fabryczne marki Johnston CT410 AMS RDS ze slotem na karty
• Dwie niezależne szczotki obrotowe zraszane na wysięgnikach sterowanych hydraulicznie
• Myjka wysokociśnieniowa z lancą tzw. KARCHER
• Odkurzacz do liści
• Oświetlenie drogowe i robocze
• Dodatkowe oświetlenie robocze przy szczotkach
• Światła LED do jazdy dziennej
• Lampa błyskowo-ostrzegawcza
• Wycieraczka szyby przedniej
• Lusterko zewnętrzne lewe i prawe
• Kamera cofania
• Ogumienie oś I Continental Velocity ContiRV20 6.50R10
• Ogumienie oś II Continental Velocity ContiRV20 225/75R10

__

Na maszynę zostanie wystawiona faktura
Możliwość zorganizowania dogodnego finansowania, kredytu, leasingu ! ! !

__

Zachęcam do obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się !!!

Zainteresowanych proszę o kontakt :
Marek +48 730 853 222

__

Na miejscu dostępnych jest 6 sztuk zamiatarek chodnikowo-ulicznych marki JOHNSTON CX201

> 2014 r. - 3 sztuki
> 2015 r. - 3 sztuki

• Pompy pracy we wszystkich maszynach trzymają ciśnienie 190-200 bar
• Przebiegi zamiatarek to około +/-6000 mth
• 3 maszyny posiadają dodatkowe oświetlenienie robocze na dachu (tj. lightbar)
• 3 maszyny z rocznika 2015 wyposażone są w dodatkową kamerę na dachu z przodu

__

Dodatkowo jest możliwość nabycia zamiatarek chodnikowo-ulicznych marki JOHNSTON z przeznaczeniem na części

> Zamiatarka z roku 2011 r. - za cenę 20.000 pln netto (częściowo rozmontowana)
> Zamiatarka z roku 2013 r. - za cenę 50.000 pln netto (częściowo rozmontowana)
> Zamiatarka z roku 2012 r. - za cenę 65.000 pln netto

__

Zobacz więcej maszyn na Naszych stronach WWW -

http://info.wejtech.pl

oraz

http://wejtech.otomoto.pl

__

*Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacja handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Opisy pochodzą z maszyn / sprzętu / aut po ich oględzinach i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy.
Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec WEJTECH.
*„Zdjęcia są własnością firmy WEJTECH w Wejherowie i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------

Sweeper JOHNSTON CX201 from the Year 2014

Type of machine: road sweeper
Machine brand: JOHNSTON
Reference: CX201
Condition: Used
Serial number:
Manufacture year: 2014
Meter reading (mth): +/- 12120 mth
Total Machine Weight (kg): 4500 kg
Permissible Gross Weight (kg): 5250 kg
Engine type: engine diesel brand VM Motori R754EU5, 05D / 9 Euro 5 standard
Engine - Common Rail with a capacity of 2970cm3 4 cylinders turbocharged with intercooler
Power (kW) / (HP): 62 kW / 84 HP
Machine drive: hydrostatic
Sweeping width (m): 2.30 m

MACHINE SHORT DESCRIPTION:

The sweeper meets the requirements PM10 dust standards
The machine has two independent rotating brushes for sweeping
The total water capacity of the sweeper is approximately +/- 152 liters
The tank is about +/- 1.8 m3
Maximum machine speed 50km / h
Machine capacity around +/- 36800m kw / h

EQUIPMENT:

Closed operator cab
Double cabin
Glazed cabin floor with a view to the brushes
Manual air conditioning
Heating
Adjustable steering wheel
Pneumatically adjustable driver seat
12V cigarette lighter socket
On-board computer
OBD diagnostic connector
Factory radio Johnston CT410 AMS RDS with card slot
Two independent rotating brushes sprinkled on hydraulically controlled booms
High-pressure washer with lance KARCHER
Leaf vacuum cleaner
Road and work lighting
Additional work lighting on the brushes
LED daytime running lights
Flashing light
Windshield wiper
Left and right outside mirror
Rear view camera
Tires axle I Continental Velocity ContiRV20 6.50R10
Tires axle II Continental Velocity ContiRV20 225 / 75R10

__

An invoice will be issued for the machine
The possibility of organizing convenient financing, credit, leasing! ! !

I encourage you to watch by appointment !!!

Interested please contact :
Mark +48 730 853 222

__

Six pieces street sweepers JOHNSTON CX201 are available on square

There are 6 JOHNSTON CX201 sidewalk and street sweepers available on site

> 2014 - 3 pieces

> 2015 - 3 pieces

• The work pumps in all machines maintain a pressure of 190-200 bar

• The mileage of the sweepers is about +/- 6000 mth

• 3 machines have additional working lighting on the roof (i.e. lightbar)

• 3 machines from 2015 year are equipped with an additional camera on the front roof

__

Additionally, it is possible to purchase JOHNSTON sidewalk and street sweepers for parts

> Sweeper from 2011 - for the price of PLN 20,000 net (partially disassembled)

> Sweeper from 2013 - for the price of PLN 50,000 net (partially disassembled)

> Sweeper from 2012 - for the price of PLN 65,000 net

__

See more machines on our website - WWW

http://info.wejtech.pl

and

http://wejtech.otomoto.pl

__

* This announcement is only commercial information and does not constitute an offer in accordance with art. 66, paragraph 1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or outdated advertisement. Descriptions come from the machines / equipment / cars after their inspection and despite the care in adding them, they may contain errors. Descriptions and photos are therefore not the basis for claims against WEJTECH. * "The photos are the property of the WEJTECH company in Wejherowo and are protected by the provisions of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights.

5 innych produktów w tej samej kategorii: