Spycharka gąsienicowa marki KOMATSU D65PX-16

Spycharka gąsienicowa marki KOMATSU D65PX-16 z roku Bj 2011'

Więcej szczegółów

Używane
 
Więcej informacji

KOMATSU D65PX-16
Grupa produktów - Spycharki
Marka - KOMATSU
Model - D65PX-16
Rok produkcji - 2011
Godziny pracy - 10.700 hrs
Producent silnika - KOMATSU
Silnik model - KOMATSU SAA6D114-E3
Silnik typ - Wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim Common Rail, chłodzony wodą i turbodoładowany
Moc silnika -164kW / 223 KM
Standard emisji - Stage IIIA / Tier 3
Układ kierowniczy - hydrostatyczny układ kierowniczy (HSS)
Waga - 21015 kg
Szerokość robocza - 397 cm
Szerokość klepek - 915 mm
Długość całkowita z ostrzem - 5.680 mm
Szerokość całkowita z ostrzem - 3,970 mm
Wysokość całkowita z ostrzem - 3.160 mm
Rodzaj pługu - lemiesz prosty
Ostrze proste uchylne - KOMATSU typ 4CA13-U
Pojemność lemiesza - 3,69 m³
Szerokość x wysokość ostrza - 3,970 x 1,100 mm
Maks. podniesienie nad podłoże - 1.130 mm
Maks. spadek pod ziemię - 535 mm
Maks. regulacja pochylenia - 890 mm
Waga osprzętu - 2.100 kg
Typ kabiny - zamknięta
Kolor - żółty oryginalny
Oznaczenie - Certyfikat CE
Układ oświetlenia - światła robocze: 4 przednie i 2 tylne
Dodatkowe światło robocze z tyłu
Radio marki VDO model CD7326U-OR / RDS / CD / MP3 / USB / tuner z odtwrzeniem CD / 24 V
Przygotowany pod Topcom GPS
Maszyna sprzedawana bez instalacji GPS
Warunki dostawy - EXW

__

Zapraszam do oglądania po wcześniejszym umówieniu się !!!
Więcej informacji pod telefonem


__

Zainteresowanych proszę o kontakt :

Kuba  +48 607 355 953
Darek +48 604 286 125

__

Zobacz więcej maszyn na Naszych stronach WWW -

oraz

http://wejtech.otomoto.pl

__

*Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacja handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Opisy pochodzą z maszyn / sprzętu / aut po ich oględzinach i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy.
Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec WEJTECH.
*„Zdjęcia są własnością firmy WEJTECH w Wejherowie i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie i korzystanie ze zdjęć jest zabronione pod groźbą sankcji prawnych.”
-

KOMATSU D65PX-16
Product group - Dozers
Brand - KOMATSU
Model - D65PX-16
Production year - 2011
Working hours - 10.700 hrs
Engine manufacturer - KOMATSU
Engine - KOMATSU SAA6D114-E3
Engine type - Common rail direct injection diesel engine, water-cooled and turbocharged
Engine power -164kW / 223 HP
Emission Standard - Stage IIIA / Tier 3
Steering system - Hydrostatic Steering System (HSS)
Weight - 21015 kg
Working width - 397 cm
Stave width - 915 mm
Total length with a blade - 5.680 mm
Total width with a blade - 3.970 mm
Total height with a blade - 3.160 mm
Plow type - straight tilt blade
Straight tilt blade - KOMATSU type 4CA13-U
Blade capacity - 3,69 m³
Blade width × heigh - 3.970 × 1.100 mm
Max. lift above ground - 1.130 mm
Max. drop below ground - 535 mm
Max. tilt adjustment - 890 mm
Equipment weight - 2.100 kg
Cabin type - closed
Color - original yellow
Certificates - CE
Lighting system - working lights: 4 front and 2 rear lights
Additional working light rear
VDO radio type CD7326U-OR / RDS / CD / MP3 / USB / tuner with CD / 24 V
Prepared for Topcom GPS
The machine will be sold without GPS installation
Delivery terms - EXW

__

An invoice will be issued to the machine

Well-groomed machine and ready to work
I encourage you to watch by appointment !!!

__

Interested please contact

More information at:

Steven +48 607 355 953
Darius  +48 604 286 125

See more machines on our websites - WWW

__

* This announcement is only commercial information and does not constitute an offer in accordance with art. 66, paragraph 1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements. Descriptions come from the machines / equipment / cars after their inspection and despite the care in adding them, they may contain errors.
Descriptions and photos are therefore not the basis for claims against WEJTECH.
* "The photos are the property of the WEJTECH company in Wejherowo and are protected by the provisions of the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights.

30 innych produktów w tej samej kategorii: